VÕS § 561 lõige 1, mille kohaselt ettevõtja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel toote raha.

A&A Boutique e-poodi  EI KUULU TAGASTAMISELE  toode, mille küljest sildid  eemaldatud  ja on tuvastatavad  ning silmaga nähtavad kasutusjäljed (samuti parfüümi jäljed/lõhn) ! Ja allahinnatud tooted!

VÕS § 56 2 lõige 1, mis sätestab, et kui lepingu esemena anti tarbijale üle asi, saadab tarbija ettevõtjale
viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest asja tagasi või annab asja üle ettevõtjale või ettevõtja nimetatud isikule.
Kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ( e-post) kaebuses tuleb märkida:
1) tarbija nimi ja kontaktandmed;
2) kaebuse esitamise kuupäev;
3) kauba või teenuse puudus;
4) ettevõtjale esitatav nõue;
5) viidata tuleb tehingu sooritamist tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.

VÕS § 54 lg 1 punkti 18, mille kohaselt tarbija saab lepingu esemelepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.
Kliendil on VÕS § 101 tulenevalt õigus tugineda õiguskaitsevahenditele. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Aaboutique OÜ õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine:
-Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
– Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist, parandamise võimatuse ja ebaefektiivsuse korral toote asendamist või raha tagastamist.
– Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist saatma vastavasisulise teate esimesel võimalusel e-mailile info@aaboutique.eu
-Aaboutique OÜ ei vastuta: kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest;defekti eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel; toote loomuliku füüsilise kulumise eest selle tavalise kasutamise korral.

Translate »
error: Pildi kopeerimine keelatud !